Chào mừng bạn đến với website TIỂU HỌC PHAN CHU TRINH
Thứ năm, 29/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 1816

GIỚI THIỆU THÔNG TIN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN CHU TRINH

Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử:

- Tên đơn vị: Trường Tiểu học Phan Chu Trinh - quận Gò Vấp - Tp. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: 40/25A, đường Thống Nhất - Phường 16 - Quận Gò Vấp.

- Điện thoại: 38947992 - Email: thphanchutrinhgovap@rocketmail.com

- Quá trình thành lập: Trường TH Phan Chu Trinh được tách ra từ trường THCS Phan Tây Hồ và được thành lập ngày 11 tháng 8 năm 1997 theo quyết định số 642/QĐ-UBQ của UBND quận Gò Vấp và là đơn vị hành chánh sự nghiệp thuộc Phòng Giáo dục – Đào tạo Gò Vấp.

Các hình thức đã được khen thưởng:

1. Danh hiệu thi đua:

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

1999 - 2000

Cờ thi đua xuất sắc

của UBNDTP

5265/QĐ-UBKT-VX ngày 8/8/2000

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

2001 - 2002

Cờ thi đua xuất sắc

của UBNDTP

4942/QĐ -UB ngày 9/8/2001

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

2008 - 2009

Cờ thi đua xuất sắc

của UBNDTP

3702/QĐ-UBND ngày 04/8/2009

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

2009 - 2010

Cờ truyền thống của UBND Thành phố

5793/QĐ-UBND ngày 21/12/2010

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

2010 - 2011

Cờ thi đua xuất sắc

của UBNDTP

3615/QĐ-UBND ngày 26/7/2011

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

2016 - 2017

Cờ thi đua xuất sắc

của UBNDTP

4811/QĐ-UBND ngày 09/9/2017

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

2004 - 2005

Tập thể Lao động xuất sắc

5321/QĐ-UBND ngày 17/10/2005

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

2005 - 2006

Tập thể Lao động xuất sắc

5916/QĐ-UBND ngày 22/12/2006

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

2006 - 2007

Tập thể Lao động xuất sắc

3868/QĐ-UBND ngày 28/8/2007

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

2007 - 2008

Tập thể Lao động xuất sắc

2987/QĐ-UBND ngày 16/6/2009

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

2008 - 2009

Tập thể Lao động xuất sắc

5235/QĐ-UBND ngày18/11/2009

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

2009 - 2010

Tập thể Lao động xuất sắc

4392/QĐ-UBND ngày 7/10/2010

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

2010 - 2011

Tập thể Lao động xuất sắc

3832/QĐ-UBND ngày 12/8/2011

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

2011 - 2012

Tập thể Lao động xuất sắc

4223/QĐ-UBND ngày 17/8/2012

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

2012 - 2013

Tập thể Lao động xuất sắc

4624/QĐ-UBND ngày 27/8/2013

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

2013 - 2014

Tập thể Lao động xuất sắc

4415/QĐ-UBND ngày 27/8/2013

của UBND Tp.HCM

2014 - 2015

Tập thể Lao động xuất sắc

4450/QĐ-UBND ngày 07/9/2015

của UBND Tp.HCM

2015 - 2016

Tập thể Lao động xuất sắc

4790/QĐ-UBND ngày 13/9/2016

của UBND Tp.HCM

2016 - 2017

Tập thể Lao động xuất sắc

4813/QĐ-UBND ngày 09/9/2017

của UBND Tp.HCM

2017-2018

Tập thể Lao động xuất sắc

3709/QĐ-UBND ngày 30/8/2018

của UBND Tp.HCM

2. Hình thức khen thưởng:

Năm học

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2003

Huân chương lao động hạng Ba

835/QĐ-CTN ngày 18/11/2003

của Chủ tịch nước

2012-2013

Huân chương lao động hạng Nhì

242/QĐ-CTN ngày 24/01/2014 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

1997 - 1998

Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4982-GDĐT ngày 12/12/1998

của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1998 - 1999

Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5006/QĐ-BGD-ĐT-VP ngày 11/11/1999

của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1999 - 2000

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

164/TTg ngày 20/2/2001

của Thủ tướng Chính phủ

2009 - 2010

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

116/QĐ-TTg ngày 18/01/2011

của Thủ tướng Chính phủ

2006 - 2007

Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2247/QĐ-UBND ngày 23/5/2008

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

2011 - 2012

Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

4224/QĐ-UBND ngày 17/8/2012

của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

2013 - 2014

Bằng khen của UBND Thành phố khen tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục (2012-2013, 2013-2014)

4417/QĐ-UBND ngày 04/9/2014

của UBND Tp.HCM

2015 - 2016

Bằng khen của UBND Thành phố khen tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục (2014-2015, 2015-2016)

4791/QĐ-UBND ngày 13/9/2016

của UBND Tp.HCM

2017-2018

Bằng khen của UBND Thành phố khen tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục (2016-2017, 2017-2018)

3711/QĐ-UBND ngày 30/8/2019

của UBND Tp.HCM

 

 

Tin cùng chuyên mục

88