Chào mừng bạn đến với website TIỂU HỌC PHAN CHU TRINH

Có 7 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Số điện thoại của bộ phận tuyển sinh năm học 2021 - 2022  ĐĂNG KÝ HỌC TẠM DO DỊCH COVID-19admin03-09-2021
2 Địa chỉ mail nhận đơn xin học tạm do dịch COVID-19 (đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác Thành phố Hồ Chí Minh)  ĐĂNG KÝ HỌC TẠM DO DỊCH COVID-19admin03-09-2021
3 Mẫu đơn xin học tạm do dịch COVID-19 (đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác Thành phố Hồ Chí Minh)

(Tải File đính kèm)

 ĐĂNG KÝ HỌC TẠM DO DỊCH COVID-19admin03-09-2021
4 Thông báo về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh chuyển trường, học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19 năm học 2021 – 2022

(Tải File đính kèm)

 ĐĂNG KÝ HỌC TẠM DO DỊCH COVID-19admin03-09-2021
5 Về hướng dẫn tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh phổ thông được học tập tại nơi cư trú do tình hình dịch Covid-19.

(Tải File đính kèm)

2337/SGDĐT-GDTHĐĂNG KÝ HỌC TẠM DO DỊCH COVID-19admin03-09-2021
6 Về hướng dẫn việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh chuyển trường, học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch COVID-19 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 ĐĂNG KÝ HỌC TẠM DO DỊCH COVID-19admin03-09-2021
7 Về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19

(Tải File đính kèm)

3508/BGDĐT-GDTrHĐĂNG KÝ HỌC TẠM DO DỊCH COVID-19admin03-09-2021